• روی‌آوردن به فن‌آوری‌های نوین افق بلند کانون است
  • جلسه شوراي فناوري اطلاعات استان خراسان رضوي
  • تشكيل كارگروه تخصصي فضاي مجازي و فناوري هاي نوين

تشكيل كارگروه تخصصي فضاي مجازي و فناوري هاي نوين

تشكيل كارگروه تخصصي فضاي مجازي و فناوري هاي نوين این کارگروه تخصصی به منظور بحث.......

اطلاعات بیشتر

راهبردهای کانون در حوزه فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهبردهای این مجموعه فرهنگی در حوزه .......

اطلاعات بیشتر

کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

صندوق پستی 1511647416