سرود «خلیج فارس» اعضای کانون میناب استان هرمزگان

سرود «خلیج فارس» اعضای کانون میناب استان هرمزگان

سرود خلیج فارس از مجموعه سرود‌ نمایش‌های راه یافته به اختتامیه نخستین مهرواره سرود آفرینش است. این سرود توسط اعضای مرکز میناب کانون استان هرمزگان تولید شده و مربی و رهبر این گروه سرکار خانم مرضیه فیروزی است.