مهرواره عکس بچه‌های اربعین ( آثار برگزیده ی اعضاء )

انجمن عکاسان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمستان 1398  نخستین مهرواره‌ی عکس « بچه‌های اربعین» را برگزار کرد. این مهرواره در دو بخش عکاسان نوجوان و عکاسان بزرگسال با هدف آشنایی بیشتر نوجوانان با جلوه‌های معنوی و اجتماعی واقعه‌ی عاشورا و به ویژه مراسم راه پیمایی اربعین سالار شهیدان برگزار شد و در جریان آن 458 اثر که توسط 96 عکاس  از 18 استان کشور برداشته شده بود به دبیرخانه این مهرواره ارسال شد.

مرتضی صالحی امید امیری نسب احمدرضا کریمی بهمن نوری بهمن نوری دوازده حمیدرضا تهرانی حسین سازگار رضا کافی فر حمیدرضا تهرانی رضا کافی فر سجاد رئوفی / تهران سید آمنه میرخوشخو شهین صادقی شهین صادقی طباطبایی علیرضا فرامرزیان فاطمه پیمان پاک فاطمه پیمان پاک فاطمه جوادی / قم محبوبه محمدی / همدان محمدرضا صندید زهره شاهی فاطمه پیمان پاک مهدی جعفری مهناز نوریان / خراسان رضوی مرتضی صالحی محمدرضا صندید / تهران اکرم الفخانی مرتضی امین الرعایایی / خراسان رضوی مرتضی عسلی مریم الفخانی مریم الفخانی مریم الفخانی مریم شادابی پور / دزفول مریم شادابی پور / دزفول مریم شادابی پور / دزفول مصطفی زارعی  مهدی جعفری مهدی جعفری مهدی جعفری مهناز نوریان / خراسان رضوی مهناز نوریان / خراسان رضوی امیرحسین غیاث زینب عزیزی مهسا شوندی ریحانه صالحی فاطمه زهرا بیگدلو محمدعلی صرامی الهه انتضاری امیرحسین غیاث جمیله جام ساز زاده کرمانی فاطمه سادات علایی معصومه قربانی / اصفهان مهسا شوندی
کلمات کلیدی